Posts Tagged ‘thiết kế đô thị’

Ngày 21/11/2007, Tiểu ban Kỹ thuật của Cuộc thi bắt đầu làm việc. Đến chiều, nghe tin một mô hình dự thi vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đang bị kẹt xe trên đường về nộp bài.

Một số hình ảnh độc quyền đầu tiên. (Do tính chất bảo mật của cuộc thi, các hình ảnh và thông tin cụ thể chưa được công bố).

Tác giả đang ngâm cứu… kaka.Một góc mô hình một phương án dự thi

Advertisements