Posts Tagged ‘public art’

SV K10A vào xem một số công trình khác thuộc hệ thống BEST của nhóm SITE nhé. Ý tưởng của nhóm này (Sydney Lewis và Frances Lewis) xuất phát từ việc đưa nghệ thuật ra ngoài đại chúng.

Ý định của họ là định nghĩa lại kiến trúc, để khi đứng trước 1 công trình của nhóm, người ta phải thốt lên:

“You know,
I never thought about a building before I saw this one”

–> “Ôi, tôi chưa hề để ý đến 1 công trình kiến trúc nào, cho đến khi thấy tòa nhà này!”

Via 1970: Arte pubblica / Public art

SITE developed the idea for BEST showroom series.

best_01.jpg

best_02.jpg

best_04.jpg

best_06.jpg

best_08.jpg

best_09.jpg

best_10.jpg

best_07.jpg

best_05.jpg
© 1970-1984, Site, Best products stores, varius US cities

Advertisements