Posts Tagged ‘chapel’

La Calera chapel – Bolivia

Via Architecture Lab

” The chapel in La Calera has a basic geometry that tries to alter the territory as little as possible. It uses the natural features of the environment, the wind and the light, to create an essential harmony. The chapel is designed to open to the outside to allow worshipers to gather in mass, this architectural design appeases both small private groups and large public functions, in a country full of contrasts, making this transformation a symbolic within itself.

The relation between a still and a mobile volume represents “the passage between two worlds, between the known and the unknown, the light and the darkness. As the door opens, a mystery is revealed, and has a dynamic and psychological value, not only showing us a landscape, but inviting us to pass trough it.

This change of focus, scale and perspective, transforms the component of the chapel; the space for the altar turns into the space for the choir, the main nave transforms into the lateral nave and the tabernacle becomes part of the landscape. To make all aforementioned things possible, the placement of the building was scrupulously studied.

Đọc tiếp »

Advertisements

chapel-house1.jpg

Tương tự như Water Tower House, đây là một sự chuyển đổi thành công khác của Zecc Architecten. Lần này họ cải tạo một nhà nguyện cũ kỹ ở Utrecht, Hà Lan, thành một căn hộ rộng rãi.

Những đặc trưng của ngôi nhà nguyện nhỏ này được tôn trọng và phát triển ở một số vị trí.

Các cửa sổ vẫn giữ lại nguyên gốc các mảng kính ghép nguyên bản cao vút lên, các nhà thiết kế chỉ thêm vào một dãy cửa sổ về phía mặt đường để tăng cường ánh sáng tự nhiên.

Phần bancông bên trong, nơi đặt phong cầm ngày trước, xác định các không gian ở khác nhau như phòng sinh hoạt, phòng ăn, nhà bếp và phòng làm việc. 

chapel-house2-1.jpgchapel-house2-2.jpg

chapel-house3-1.jpgchapel-house3-2.jpg

chapel-house4.jpg

chapel-house5-1.jpgchapel-house5-2.jpg

Via materialicious